Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

Opłaty sądowe
Rodzaje wnioskuWysokość opłaty
ogłoszenie upadłości 1 000 zł
wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego 1 000 zł
wszczęcie postępowania naprawczego 200 zł
wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego 200 zł
zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym 200 zł
sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności 200 zł
zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału 100 zł
wniosek o uchylenie lub zmianę układu 100 zł
wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego 100 zł
wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej 100 zł
wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 200 zł

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d