Wysokość opłat w częściach ułamkowych

Opłaty sądowe
Rodzaje wnioskuWysokość opłaty
sprzeciw od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu
zapłaty
1/2
pozew w postępowaniu nakazowym oraz pozew w elektronicznym postępowaniu
upominawczym z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu
uproszczonym
1/4
interwencja uboczna;
zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
1/5
Opłatę pobiera się od:
  1. pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;
  2. powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym.
3/4
Uwagi: Powyższa opłata, nie może wynosić mniej niż 30 zł.
Jeżeli opłata ta ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się
odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 zł.
 

Rejestr zmian dla: Wysokość opłat w częściach ułamkowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d