Tryb działania w ramach gospodarki budżetowej

Tryb działania państwowych osób prawnych w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oparty jest na podstawie Ustawy Prawo o Ustroju Sądów Powszechnych z dnia 27 lipca 2001r. art. 179 § 1, Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 czerwca 2002r. (Dz.U. Nr. 97 poz. 876), oraz Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. art. 28A.

Organem odpowiedzialnym w Sądzie za gospodarkę finansową jest Dyrektor Sądu.

  • Odpowiada za przygotowanie i opracowanie planów finansowych na rok następny dla całego okręgu sądowego, który stanowi podstawę gospodarki finansowej sądów.
  • Sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań określonych w planach finansowych, przestrzega zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
  • Podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Sądu Okręgowego w Poznaniu.
  • Prowadzi działalność inwestycyjną w zakresie Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych.
  • Dokonuje okresowych ocen z zakresu gospodarki finansowej pod względem planowanego wykonania.
  • Prowadzi nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz środków specjalnych.
  • Uczestniczy w opracowywaniu projektów programów wieloletnich w zakresie dotyczącym obszaru okręgu.
  • Organizuje i nadzoruje realizację zamówień publicznych.

Rejestr zmian dla: Tryb działania w ramach gospodarki budżetowej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-28
Publikacja w dniu:
2017-09-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-20
Publikacja w dniu:
2017-09-20
Opis zmiany:
b/d