Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Opłaty sądowe
Rodzaje wnioskuWysokość opłaty
prawo pracy - apelacja, zażalenie, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
30 zł
prawo pracy - jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych,
pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową
 
zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez
Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi
kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
30 zł

Rejestr zmian dla: Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d