Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

Opłaty sądowe
Rodzaje wnioskuWysokość opłaty
wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 200 zł
jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej
proporcjonalną do wysokości udziału
nie mniej
niż 100 zł
wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności 150 zł
niezależnie od
liczby udziałów
w tych sprawach
o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł
o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha 150 zł
o wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł
o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 150 zł
założenie księgi wieczystej 60 zł
połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości 60 zł
odłączenie nieruchomości lub jej części 60 zł
sprostowanie działu I - O 60 zł
wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 60 zł
dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy 60 zł
jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości
lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata
60 zł

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

 

Rejestr zmian dla: Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d