Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Opłaty sądowe
Rodzaj pozwuWysokość opłaty
rozwód 600 zł
separacja 600 zł
ochrona dóbr osobistych 600 zł
ochrona niemajątkowych praw autorskich 600 zł
ochrona niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych (ochronę praw twórcy projektu wynalazczego) 600 zł
ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 600 zł
ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym 600 zł
Uwaga! W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie  
ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 zł
unieważnienie małżeństwa 200 zł
rozwiązanie przysposobienia 200 zł
zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 zł
unieważnienie uznania dziecka 200 zł
ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej 200 zł
naruszenie posiadania 200 zł
uchylenie uchwały organu spółdzielni 200 zł
uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 200 zł
przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200 zł
opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł
ustalenie wstąpienia w stosunek najmu  200 zł
od pozwu w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale  500 zł
od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie
drobnych roszczeń
 100 zł
W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, a od apelacji, przy wartości przedmiotu zaskarżenia:
  1. do 2.000 złotych - 30 złotych;
  2. ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
  3. ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
  4. ponad 7.500 złotych - 300 złotych.
 
zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego  100 zł
zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej  100 zł
separacja na zgodne żądanie małżonków  100 zł
zniesienie separacji  100 zł
zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński  100 zł
zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego  100 zł
wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe  1 000 zł
jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku  300 zł

Rejestr zmian dla: Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d