Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

Opłaty sądowe
Rodzaje wnioskuWysokość opłaty
sprawa między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór 300 zł
umorzenie utraconego dokumentu 200 zł
złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 100 zł
wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia 100 zł
opłatę stałą pobiera się od odwołania od orzeczenia zespołu orzekającego Komisji Prawa Autorskiego w sprawie o wskazanie organizacji właściwej w rozumieniu art. 107 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
100 zł
opłatę stałą pobiera się od wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń za korzystanie
z utworów i przedmiotów praw pokrewnych
1 000 zł

Rejestr zmian dla: Sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d