Sprawy medialne Sądu Okręgowego w Poznaniu

WYDZIAŁ I CYWILNY SĄDU OKRĘGOWEGO

I C 1704/16; Gmina Miasto Poznań c/a Agencja Reklamowo-Marketingowa EVENT Sp.z o.o., Income Invest Sp. z o.o., KR3 Sp. z o.o., Doradztwo i Finanse Sp. z o.o., Reklama w Sieci Sp. z o.o. - ochronę dóbr osobistych (kluby go - go), termin: 30.08.2017, g. 8.30, s. 0180,   18.10.17r., g.8.30, s.0180 - wyrok

I C 288/16; Anna H. c/a Skarb Państwa Komendant Miejski Policji w Poznaniu, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ - śmierć Męża - termin z urzędu.

WYDZIAŁ II CYWILNY ODWOŁAWCZY SĄDU OKRĘGOWEGO

II Ca 137/14; Zofia Ch.-H, Izabela Ch.-T. c/a Pozwany, Skarb Państwa - Starosta Wągrowiecki, Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, Skarb Państwa - Nadleśnictwo Durowo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym - termin: 5.06.2017, g. 13, s. 0250 wyrok częściowy;    6.02.2018r., g.11.00, s.0250

WYDZIAŁ XII CYWILNY SĄDU OKRĘGOWEGO

XII C 1492/15; Małgorzata M. c/a Centrum Kultury Zamek, Stowarzyszenie Komuna Otwocka - o ochronę praw autorskich - termin z urzędu - wyłączona jawność.

XII C 797/12; Prezes Urzędu Zamówień Publicznych c/a Gmina Miasto Poznań i Modern Construction System Sp. z o.o. - o stwierdzenie nieważności umowy (Stadion Miejski w Poznaniu) - t: 14.12.2017r., g.13.30, s.1130,   18.01.2018r., g.13.00, s.1130 - wyrok

XII C 812/14; Żaneta Z. c/a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach - o zapłatę - sprawa zawieszona.

WYDZIAŁ III KARNY SĄDU OKRĘGOWEGO

Al. Marcinkowskiego 32

III K 53/17; osk. Michał K., Marek W., Wojciech O., Andrzej Sz., Paweł G., Piotr G., Grzegorz L., Jabkub D. (zarzuty z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 294 § 2 k.k. i art. 227 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i inne - kradzież obrazów w Naramowicach) termin:  19.09.2017, g. 9, s. 301,    3.11.2017r., g.9.00, s.100;    12.01.2018r., g.9.00, s.204,   7.02.2018r., g.9.00, s.8

III K 247/16; osk. Adam Z. (zarzuty z art. 148 § 1 k.k. - zabójstwo nad Wartą), termin:  13.09.2017,   11.10.2017,   9.11.2017,   13.12.2017, g. 9, s. 100,   23.01.2018r.,g.9.00,s.100,    7.02.2018r., g.9.00, s.100,   15.03.2018r., g.9.00, s.100,  

III K 281/15; osk. Arkadiusz Ł., Adam P. (zarzuty z art. 258 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 kk. - kradzieże na wnuczka), termin: 5.09.2017, g. 9, s. 301,    6.10.2017r., g.10.00, s.114,   3.11.2017r., g.10.00, s.114;   21.12.2017r., g.10.00, s.8,   23.02.2018r., g.10.00, s.114

III K 106/14; osk. Henryk S., Elżbieta N., Ryszard S. (zarzuty z art. 229 § 1 k.k., art. 229 § 3 k.k., w zw. z art. 12 k.k., art. 225 § 1 k.k., art. 224 § 2 k.k., art. 239 § 1 k.k. w zw z art. 11 § 2 k.k., art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 189 § 1 k.k., art. 191 § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw z art. 294 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. oraz 228 § 1 k.k i inne - łapówki), termin:  30.08.2017, g. 10, s. 114,   7.09.2017, g. 10, s. 114,   27.09.2017, g. 10, s.204,   30.10.2017r., g.10.00, s.204,    8.12.2017r., g.10.00, s.8,   1.03.2018r., g.9.00, s.8,   2.03.2018r., g.9.00, s.204

III K 267/14; Jacek S., Marek S. (zarzuty z art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. - dot. oszustwa na Uniwersytecie Ekonomicznym), termin publikacyjny: 25.07.2017, g. 14.30, s. 204.

III K 199/13; Magdalena K., Marzena B., Joanna D. (zarzuty z art. 270 § 1 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. - kasjerki z Banku Zachodniego BZ WBK), termin: 24.10.2017, g. 9, s. 301,   21.12.2017r., g.9.00, s.114,   22.03.2018r., g.9.00, s.114

III K 273/12; osk. Paweł B., Marek P., Wojciech C., Daniel G., Krzysztof R. i inni (zarzuty z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 12 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 12 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 304 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 12 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 304 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i inne - afera gruntowa), termin: 5, 15, 21, 27.09.2017, g. 9, s. 100,      5, 13, 19, 25.10.2017, g. 9, s. 100,     7,15,23,29.11.2017r., g.9.00, s.100,    7,15,21,12.2017r., g.9.00, s.100,   9,17,25,31.01.2018r., g.9.00, s.100

III K 122/11; osk. Włodzimierz N., Elżbieta Z., Jacek J. (zarzuty z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 2 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. - Pozmeat), termin: 29.09.2017, g. 9, s. 204,   14.11.2017r., g.9.00, s.301;    15.12.2017r., g.9.00, s.114,   26.01.2018r., 9.00, s.204,   4.04.2018r., g.9.00, s.8

III K 69/07; osk. Mieczysław R. i inni (zarzuty z art. 258 § 1 i 3 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 299 § 1, 5 i 6 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 k.k., z art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych) termin: 1.09.2017, g. 9, s. 114,    termin publikacyjny: 15.09.2017r., g.12.00, s.114 


WYDZIAŁ IV KARNY ODWOŁAWCZY SĄDU OKRĘGOWEGO

IV Ka 756/17; osk. Joanna F. (zarzuty z art. 233 § 6 k.k. w zw. z art. 233 § 1 k.k. - fałszywe oświadczenie), termin:  27.09.2017, g. 12, s. 111 - wyrok

 

 WYDZIAŁ XVI KARNY SĄDU OKRĘGOWEGO

Al. Marcinkowskiego 32

XVI K 95/17; osk. Remigiusz L. (zarzuty z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 278 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 289 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 2 k.k., art. 178 § 1a k.k. - zabójstwo w Luboniu), termin: 18.09.2017, g. 11.00, s.100,    20.10.2017r., g.9.00, s.100,   t: 23.11.2017r., g.9.00, s.117,   14.12.2017r., g.12.00, s.100,   26.01.2018r., g.9.00, s.117  - termin publikacyjny: 31.01.2018r., g.8.50, s.110

XVI K 225/16; osk. Augustyn P., Małgorzata P.-Ż. (zarzuty z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. - oszustwo) termin: 21.07.2017, g. 9, s. 113,  13.09.2017, g.9, s. 113,   6.11.2017r., g.11.00, s.113,    termin publikacyjny: 16.11.2017r., g.13.00, s.117 

XVI K 167/16; osk. Paweł K, Artur C., Artur J., Saulius B., Rafał M. (zarzuty z art. 279 § 1 k.k, art. 258 §1 k.k. w zw. zart. 64 § 1 k.k., art. 13 § 1 k.k. i inne - włamania do domów jednorodzinnych i kradzieże), termin:  8, 9, 10, 11.08.2017, g. 9, s. 110,   24.08.2017, g. 9, s. 110,   12, 19.09.2017, g. 9, s. 110,    23.11.2017r., g.9.00, s.110,   12,13.12.2017r., g.9.00, s.110,   13.02.2018r., g.9.00, s.110

XVI K 135/16; osk. Dariusz M. (zarzuty z art. 296 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. - wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym), termin: 10.10.2017, g. 10, s. 113,   15.11.2017r., g.9.40, s.117 - odwołana, 17.11.2017r., g.9.40, s.110 - odwołana,    14.12.2017r., g.9.40, s.110,   19.01.2018r., g.9.40, s.110;   12.02.2018r., g.9.40, s.100

XVI K 130/16; osk. Piotr K. (zarzuty art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 300 § 1 k.k. i art. 301 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 286 § 1 k.k., art. 303 § 1 k.k. i art. 303 § 2 k.k. w zw. z art. 308 k.k. - oszustwa i działanie na szkodę wierzycieli), termin publikacyjny: 21.07.2017, g.14, s. 110.

XVI K 2/16; osk. Michał R. (zarzuty z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. i art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 300 § 1 k.k. - przekroczenie uprawnień przez komornika), termin: 2.10.2017, g. 11.00, s. 117,   19.10.2017r., g.11.00, s.116,    22.11.2017r., g.10.00, s.113,   8.12.2017r., g.12.30, s.117,   termin publikacyjny 18.12.2017r., g.8.45, s.110

XVI K 196/14; osk. Mariusz T., Violetta D. i inni (zarzuty z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne - oszustwa notariuszy), termin:  28.09.2017, g. 9.00, s. 100,   24.10.2017r., g.9.00, s.100,    28,30.11.2017r., g.9.00, s.100,   18.12.2017r., g.9.00, s.100,   20.12.2017r., g.9.00, s.100,   10, 22.01.2018r., 9.00, s.100;    8.02.2018r., g.9.00, s.100 

XVI K 163/15; osk. Marek F., Jarosław W., Damian W., Marek B., Paweł P., Artur W., Sebastian R., Marcin S. (zarzuty art. 258 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 11 § 2 k.k., art. 280 § 2 k.k. i art. 282 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 12 k.k., art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. i art. 158 § 2 k.k. i art. 189 § 2 k.k. i art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 258 § 2 k.k. i art. 258 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 11 § 2 k.k. i art. 64 § 1 k.k., art. 280 § 1 k.k. i art. 282 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 156 § 1 pkt 2 k.k. i art. 158 § 2 k.k. i art. 189 § 2 k.k. i art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. - Western), termin: 12.09.2017, g. 9, s.100,    16.11.2017r., g.9.00, s.100;  
18.01.2018r., g.9.00, s.100;   26.03.2018r., g.11.00, s.100

XVI K 115/15; osk. Aleksander G. (zarzuty z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 189 § 1 k.k., art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. - podżeganie do zabójstwa dziennikarza), termin:  22.09.2017, g. 9, s. 100,   14.11.2017r., g.9.00, s.100;    6.12.2017r., g.9.00, s.100,   7.12.2017r.,g.9.00, s.117,     8.12.2017r., g.9.00, s.117 - odwołana,    24.01.2018r., g.9.00, s.100;    8.03.2018r., g.9.00, s.110 

Rejestr zmian dla: Sprawy medialne Sądu Okręgowego w Poznaniu