Skargi i dyżury skargowe

Dyżury Prezesa i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Poznaniu

Prezes Sądu Okręgowego lub zastępujący Wiceprezes, przyjmuje interesantów w wyznaczony poniedziałek od godziny 13.00 do 14.00 (według dyżurów ustalonych w osobnym załączniku), po wcześniejszym zapowiedzeniu wizyty, nie później niż do godziny 12.30 dnia dyżuru w sprawach wniosków i skarg składanych wcześniej do Sędziów Wizytatorów w Sądzie Okręgowym lub Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego, albo Prezesów właściwych Sądów Rejonowych.

Kierownik sekretariatu Wydziału XI Wizytacyjnego udziela informacji o dyżurach Sędziów Wizytatorów oraz prowadzi zapisy interesantów zgłaszających się na dyżur Prezesa i Wiceprezesów Sądu Okręgowego.

Dyżury skargowe Sędziów Wizytatorów Sądu Okręgowego

Sędziowie Wizytatorzy przyjmują interesantów w ramach jednoosobowych dyżurów, według kolejności ustalonej w osobnym załączniku. Przyjęte na dyżurze wnioski i skargi przekazują do rozpoznania w Wydziale XI Wizytacyjnym, zgodnie z podziałem czynności, właściwemu Sędziemu Wizytatorowi.

Sędzia Wizytator przyjmuje interesantów:

  • w każdy poniedziałek od godziny 11.00 do 14.00 oraz od godziny 14.30 do 15.30;
  • od wtorku do czwartku od godziny od 12.00 do 14.00;
  • w piątek od godziny 11.00 do 12.00.

Każdy z Sędziów Wizytatorów, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w ramach swojej właściwości, będą przyjmowali interesantów w godzinach od 10.00 do 14.00, o ile pozwolą na to inne wcześniej zaplanowane przez nich czynności.

Dyżury Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego

Przewodniczący Wydziałów orzeczniczych lub wyznaczeni Zastępcy pełnią dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz od 14.30 do 15.30, w pozostałe dni w godzinach od 10.00 do 13.00.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. interesantów przybywających spoza Poznania, których sprawa wymaga niezwłocznej interwencji) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30, o ile pozwalają na to inne wcześniej zaplanowane czynności.

Przyjęte wnioski i skargi Przewodniczący Wydziałów rozpoznają w zakresie swoich właściwości lub przekazują Prezesowi bądź właściwemu Wiceprezesowi Sądu Okręgowego do rozpoznania.

Rejestr zmian dla: Skargi i dyżury skargowe