Sekcja Zamowień Publicznych

Dorota Woźniak

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
piętro III, budynek A
pok. 3168
tel. 61 62 83 203
e-mail: przetargi2@poznan.so.gov.pl
e-mail: przetargi@poznan.so.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Do osób zajmujących się stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych należy w głównej mierze:

  • Opiniowanie, weryfikowanie i przedstawianie do zatwierdzenia Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Poznaniu wniosków kierowników komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, dotyczących wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • Przedstawianie Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Poznaniu propozycji składu komisji dla postępowań realizowanych przez Sąd Okręgowy w Poznaniu;
  • Przedkładanie Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Poznaniu propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem;
  • Uczestniczenie, zgodnie z decyzją Dyrektora Sądu Okręgowego w Poznaniu w pracach komisji powoływanych do realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Poznaniu w charakterze członków komisji;
  • Wymienianie informacji z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach czynności wynikających z prowadzonych przez komórkę postępowań a w szczególności zamieszczanie informacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących tych postępowań.

 

Rejestr zmian dla: Sekcja Zamowień Publicznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2015-08-06
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2008-10-22
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d