Samoobsługowy Terminal Płatniczy dla Sądów

Oddział Finansowo – Rachunkowy informuje, że w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, który umożliwia dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych na rzecz Sądu Okręgowego w Poznaniu w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych. Terminal zainstalowany został w korytarzu przy okienkach kasowych. Urządzenie obsługuje karty Visa, MasterCard, Maestro. Wpłatomat wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

Za pomocą wpłatomatu można dokonywać bezgotówkowo wpłat na rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Poznaniu m.in. z tytułu:

  • opłata od pozwu,
  • opłata od wniosku;
  • opłata za kserokopię;
  • zażalenie, skarga;
  • grzywna, grzywna samoistna;
  • koszty postępowania.

Za pośrednictwem urządzenia nie można dokonać opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (opłaty te uiszczane mogą być wyłącznie bezpośrednio na właściwy rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości lub za pomocą znaków opłaty sądowej).

Za pośrednictwem terminala nie dokonamy również wpłaty na rachunek sum na zlecenie, np. tytułem zaliczki związanej z toczącym się postępowaniem. Terminal obsługuje wyłącznie rachunek dochodów.

Jak korzystać z wpłatomatu?

Rejestr zmian dla: Samoobsługowy Terminal Płatniczy dla Sądów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2006-12-12
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d