Portal informacyjny

O portalu

Internetowy Portal Informacyjny Sądów Apelacji Poznańskiej http://portal.poznan.sa.gov.pl/ (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, dostępu do informacji o stanie spraw, dokumentach i czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Poznaniu oraz pozostałych sądach powszechnych apelacji poznańskiej. Informacje o czynnościach i dokumentach w sprawach aktualizowane są na portalu raz na 48 godzin, natomiast nagrania e-protokołu publikowane są na 4 dzień roboczy po dacie posiedzenia sądu.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta", który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurach/Punktach Obsługi Interesantów Sądów Apelacji Poznańskiej poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Punkty weryfikacji

Punktami weryfikacji dla Sądu Okręgowego w Poznaniu są następujące lokalizacje:

 1. Biuro Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Poznaniu
  ul. Hejmowskiego 2 w Poznaniu parter, budynek A pok. 0110, tel. 61 62 83 000 wew. 1
  e-mail: informacja@poznan.so.gov.pl
 2. Specjalista ds. elektronicznych urządzeń ewidencyjnych
  (po telefonicznym/mailowym ustaleniu terminu wizyty)
  ul. Hejmowskiego 2 w Poznaniu piętro II, budynek A, pok. 2118, tel. 61 62 83 250
  e-mail: lukasz.kaminski@poznan.so.gov.pl
 3. XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie
  ul. B. Chrobrego 7 w Lesznie, tel. 65 52 86 350/351
  e-mail: wydzial13@poznan.so.gov.pl
 4. XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile
  Al. Powstańców Wlkp. 79 w Pile, tel. 67 35 10 388/ 67 35 22 923
  e-mail: wydzial14@poznan.so.gov.pl

Rejestracja konta dla instytucji publicznych (prokuratury, urzędy skarbowe, urzędy celne itp.) odbywa się poprzez rejestrację konta głównego danego podmiotu bezpośrednio przez Specjalistę ds. elektronicznych urządzeń ewidencyjnych Sądu Okręgowego w Poznaniu, z możliwością zakładania kont zależnych (np. dla poszczególnych Prokuratorów, pełnomocników lub upoważnionych pracowników instytucji publicznych czy oskarżycieli publicznych itp.), przez wyznaczone do tego osoby w danej instytucji. Osoby posługujące się dostępem do konta głównego ponoszą wszelką odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła oraz zakładanie kont zależnych.

W przypadku stwierdzenia błędnego funkcjonowania Portalu Informacyjnego (np. braku sprawy na profilu mimo akceptacji wniosku o udzielenie dostępu do sprawy, braku konkretnego dokumentu wydanego w sprawie lub innych danych, braku cyfrowego zapisu audio z rozprawy) można dokonać zgłoszenia poprzez formularz "Zgłoszenie Błędu", znajdującego się na stronie Serwisu Portal Informacyjny po zalogowaniu lub bezpośrednio pod numerem telefonu 71 748 96 00 (wybierając tonowo nr 3), ewentualnie na adres mailowy portal@gdansk.sa.gov.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie wyczerpujących informacji dotyczących problemu (nazwa sądu, sygnatura sprawy, opis problemu, zwrotne dane kontaktowe).