Petycje wielokrotne


Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sędziom podległych sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczących tematyki kredytów walutowych. Petycja wpłynęła w dniu 16 stycznia 2017 roku.
Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

W związku z faktem, iż petycja ma charakter petycji wielokrotnej (art. 11 § 1 w zw. z § 2 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. - Dz.U. z 2014r., poz. 1195 ze zm.), Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłasza, iż termin do składania dalszych petycji w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sędziom podległych sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczących tematyki kredytów walutowych wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania treści niniejszego ogłoszenia (tj. upływa z dniem 24 marca 2017 roku).

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie swoich danych osobowych.
PUBLIKACJE:

"Rozwód rodziców a dobro dziecka" - publikacja naukowa
dr nauk psychologicznych Magdalena Śniegulska, dr nauk psychologicznych - Barbara Arska - Karyłowska

(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

"Ocena wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami” -  Opinie i Ekspertyzy - Kancelaria Senatu 

Rejestr zmian dla: Petycje wielokrotne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2018-03-08
Publikacja w dniu:
2018-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2018-03-08
Publikacja w dniu:
2018-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2018-03-08
Publikacja w dniu:
2018-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2018-03-08
Publikacja w dniu:
2018-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2018-03-08
Publikacja w dniu:
2018-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2018-03-08
Publikacja w dniu:
2018-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2018-03-08
Publikacja w dniu:
2018-03-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-01-24
Publikacja w dniu:
2017-01-24
Opis zmiany:
b/d