Petycje wielokrotne

2017-01-24

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sędziom podległych sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczących tematyki kredytów walutowych. Petycja wpłynęła w dniu 16 stycznia 2017 roku.
Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

W związku z faktem, iż petycja ma charakter petycji wielokrotnej (art. 11 § 1 w zw. z § 2 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. - Dz.U. z 2014r., poz. 1195 ze zm.), Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłasza, iż termin do składania dalszych petycji w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sędziom podległych sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczących tematyki kredytów walutowych wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania treści niniejszego ogłoszenia (tj. upływa z dniem 24 marca 2017 roku).

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie swoich danych osobowych.

Rejestr zmian dla: Petycje wielokrotne