Opłaty sądowe i skarbowe

Opłaty sądowe

Od 2 marca 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005, Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.), zastąpiła ona dotychczasową
ustawę z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2002, Nr 9, poz. 88 ze zm.).

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

Opłata stała

Pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia). Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłata stosunkowa

Pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Pobiera się również w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym - wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej
niż 100.000 złotych.

Opłata podstawowa

Pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić
od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

Całą opłatę pobiera się od:

  • pozwu i pozwu wzajemnego oraz
  • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Opłaty sądowe w poszczególnych sprawach

Opłata skarbowa

Opłaty skarbowej można dokonać na konto Urzędu Miasta Poznania lub w kasie Urzędu, bądź u inkasenta.

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

Numer rachunku, na który należy dokonywać wpłaty znajduje sie na stronie Urzędu Miasta Poznania.

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe i skarbowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d