Opłaty kancelaryjne

Opłaty kancelaryjne
Rodzaj wniosku wydanego na podstawie aktWysokość opłaty
poświadczony odpis, wypis lub wyciąg 6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności 6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności 6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
zaświadczenie 6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu
Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się
opłatę w podwójnej wysokości.
wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy 1 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

Rejestr zmian dla: Opłaty kancelaryjne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-02-24
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d