Oddział Finansowo - Rachunkowy

Główny Księgowy

Anna Mendel

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
III piętro, bud. A, pok. 3155
tel. 61 62 83 120
e-mail: ofr@poznan.so.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Kierownik Oddziału Finansowo-Rachunkowego

Bartosz Kowalski

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
III piętro, bud. A, pok. 3155
tel. 61 62 83 121
e-mail: ofr@poznan.so.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Sekretariaty Oddziału Finansowo - Rachunkowego

Godziny pracy sekretariatu oddziału:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

 • sprawy związane z adwokatami, kuratorami, ławnikami

tel. 61 62 83 123
III piętro, bud. A pok. 3150

 • sprawy związane świadkami

tel. 61 62 83 137
III piętro, bud. A pok. 3156

 • sprawy związane z biegłymi sądowymi i tłumaczami przysiegłymi

tel. 61 62 83 138
III piętro, bud. A pok. 3156

 • sprawy związane z opłatami sądowymi

tel. 61 62 83 129
III piętro, bud. A pok. 3152
oraz
tel. 61 62 83 132
III piętro, bud. A pok. 3153

Do zakresu działania oddziału należą:

 • Opracowanie projektu budżetu sądów w okręgu oraz sądu okręgowego.
 • Wykonywanie budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz budżetu sądu okręgowego.
 • Kontrola przestrzegania w danym okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
 • Prowadzenie rachunkowości sądu okręgowego.

Sąd Okręgowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
parter, bud. A, pok. 0105 - 0108

Kasa

Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek: 7.45 – 17.45
wtorek - piątek: 7.45 – 15.15

W kasie sądu można nabyć znaki sądowe za gotówkę.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 408 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016, poz. 390 ze zm.).

W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-Płatności dostępny pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

Samoobsługowy Terminal Płatniczy dla Sądów

Oddział Finansowo – Rachunkowy informuje, ze w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, który umożliwia dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych na rzecz Sądu Okręgowego w Poznaniu w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych. Terminal zainstalowany został w korytarzu przy okienkach kasowych. Urządzenie obsługuje karty Visa, MasterCard, Maestro. Wpłatomat wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

Za pomocą wpłatomatu można dokonywać bezgotówkowo wpłat na rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Poznaniu m.in. z tytułu:

 • opłata od pozwu,
 • opłata od wniosku;
 • opłata za kserokopię;
 • zażalenie, skarga;
 • grzywna, grzywna samoistna;
 • koszty postępowania.

Za pośrednictwem urządzenia nie można dokonać opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (opłaty te uiszczane mogą być wyłącznie bezpośrednio na właściwy rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości lub za pomocą znaków opłaty sądowej).

Za pośrednictwem terminala nie dokonamy również wpłaty na rachunek sum na zlecenie, np. tytułem zaliczki związanej z toczącym się postępowaniem. Terminal obsługuje wyłącznie rachunek dochodów.

Instrukcja korzystania z wpłatomatu w plikach do pobrania na dole strony.

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa

Alina Szafrańska

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
III piętro, bud. A, pok. 3153
tel. 61 62 83 130
PKZP@poznan.so.gov.pl

Numer konta:

PKO BP S.A. I O/Poznań
04 1020 4027 0000 1702 0031 5168

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowo - Rachunkowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-07-14
Publikacja w dniu:
2017-07-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-09-12
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2006-11-30
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d