Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Agnieszka Rochowiak

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
piętro III, budynek A
pok. 3141
tel. 61 62 83 050
fax 61 62 83 072

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Sekretariat Oddziału Administracyjnego

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
piętro III, budynek A
pok. 3140
tel. 61 62 83 058
fax 61 62 83 072
e-mail: joanna.kowalska@poznan.so.gov.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Do zakresu działania oddziału należą:

  • Sprawy organizacyjne sądu okręgowego.
  • Prowadzenie sekretariatu prezesa sądu okręgowego i wiceprezesów.
  • Sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Prowadzenie Biura Obsługi Interesanta oraz Czytelni Akt.
  • Prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji dowodów rzeczowych.
  • Nadzór nad działalnością utworzonego przy Sądzie Okręgowym punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.
  • Nadzór nad archiwum zakładowym.
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych miesięcznych własnych oraz ministerialnych półrocznych i rocznych.

Wideokonferencje

Sąd Okręgowy w Poznaniu dysponuje salą rozpraw przystosowaną i wyposażoną w sprzęt do przeprowadzania wideokonferencji.

Osobą upoważnioną do dokonywania ustaleń organizacyjnych jest:

Tomasz Siwiński - inspektor

Sąd Okręgowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
piętro II, budynek A
pok. 2105
tel. 61 62 83 095

e-mail: wideokonferencje@poznan.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesanta

Dane kontaktowe:

Sąd Okręgowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
61 – 736 Poznań
parter, budynek A pok. 0110
tel. 61 62 83 000 wew. 1
e-mail: informacja@poznan.so.gov.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.45 – 17.45
wtorek – piątek 7.45 – 15.15

Czytelnia Akt

Dane kontaktowe:

Sąd Okręgowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
61 – 736 Poznań
parter, bud. A pok. 0131
tel. 61 62 83 000 wew. 2
e-mail: czytelniaakt@poznan.so.gov.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.45 – 17.45
wtorek – piątek 7.45 – 15.15

Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Poznaniu

Dane kontaktowe:
Al. Marcinkowskiego 32
61-745 Poznań
hol główny, pok. 10
tel. 61 62 83 088
tel. 61 62 83 089
fax 61 62 83 077

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 7.45 – 17.45
wtorek - piątek 7.45 – 15.15

Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
parter, budynek A
tel. 61 62 83 080
tel. 61 62 83 082
tel. 61 62 83 085
tel. 61 62 83 086
fax 61 62 83 090

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 7.45 – 17.45
wtorek - piątek 7.45 – 15.15

Archiwum Sądu Okręgowego w Poznaniu

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61 – 736 Poznań
Poziom - 1 bud. A, pok.4130
tel. 61 62 83 060

Przeglądanie akt odbywa się w Czytelni Akt na zasadach ogólnych.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
tel. 61 62 83 092
tel. 61 62 83 093
tel. 61 62 83 094
fax 61 85 66 019

Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 7.45 – 17.45
wtorek - piątek 7.45 – 15.15

Biblioteka Sądu Okręgowego

Dane kontaktowe:
ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
piętro II, budynek A
pok. 2105
tel. 61 62 83 096
e-mail: biblioteka@poznan.so.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 8.00 – 15.00

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2018-01-18
Publikacja w dniu:
2018-01-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-07-13
Publikacja w dniu:
2017-07-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-14
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2006-11-30
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d