Legalizacja dokumentów

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od dnia 12 marca 2018r.
wszystkie dokumenty do uwierzytelnienia
należy składać
w Biurze Podawczym tut. sądu

(Poznań, ul. Hejmowskiego 2 – parter) 

 

Informacje ogólne:

Legalizacja dokumentów jest to uwierzytelnienie podpisów oraz pieczęci urzędowych notariuszy, sędziów, urzędników na dokumentach sądowych i notarialnych przeznaczonych do użytku zagranicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. (Dz. U., Nr 17, poz. 164 ze zm.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu lub upoważniony przez niego sędzia.

Zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
za każde poświadczenie podpisu notariusza/ sędziego/ urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł

Opłatę za powyższe należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy - Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

Numer rachunku, na który należy dokonywać wpłaty znajduje się na stronie Urzędu Miasta Poznania.

koniecznie z adnotacją:  LEGALIZACJA dokumentu sądowego/notarialnego wraz ze wskazaniem oznaczenia dokumentu notarialnego (np. A 011/2012) lub sygnatury sprawy sądowej (np. I C 72/12 Sąd Rejonowy w ...).

 

UWAGA:
W przypadku przelewów elektronicznych, potwierdzenie opłaty winno zawierać informację,
iż operacja finansowa została zrealizowana.

Jednocześnie przypominamy, iż w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu
nie ma punktu poboru opłat skarbowych, które winny być dokonywane wyłącznie na konto Urzędu Miasta w Poznaniu.


Procedura uwierzytelniania dokumentów:

Wymagane dokumenty:
-  oryginały dokumentów do uwierzytelnienia
-  oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej
-  wniosek o legalizację dokumentów


Dokumenty do uwierzytelnienia należy składać:

w Biurze Podawczym
Sądu Okręgowego w Poznaniu
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61-736 Poznań (parter)


codziennie w godzinach:
- poniedziałek (od godz.7:45  do godziny 17:45);
- wtorek - piątek (od godz.7:45 do godz.15:15);

- lub listownie dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz z wymaganymi dokumentami (j.w.).


odbiór dokumentów:


Zalegalizowane dokumenty są możliwe do odbioru w następnym dniu roboczym
- poniedziałek (od godz.10:00 do godz.17:45) 
- wtorek - piątek (od godz.10:00 do godz.15:15);

w Biurze Podawczym tut. sądu

W przypadku większej ilości dokumentów do uwierzytelnienia, termin realizacji może się wydłużyć.Informacja telefoniczna:
Biuro Obsługi Interesanta: tel. 61 62 83 000 wew. 1
Sekretariat, tel: 61 62 83 005

 

 

UWAGA:
-
zapytanie o udzielenie informacji o osobie tzw. "zapytanie o karalność"
- odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego
- dokumenty tłumaczy przysięgłych
poświadczane są bezpośrednio przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

adres do korespondencji:
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. (48 22) 523 9463
tel. (48 22) 523 9128

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


Rejestr zmian dla: Legalizacja dokumentów