Koordynator ds. mediacji

Koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

SSO Piotr Marciniak

tel. 61 62 83 670

e-mail: piotr.marciniak@poznan.so.gov.pl

Osoba do kontaktu: Katarzyna Błaszczak – starszy inspektor

tel. 61 62 83 051
e-mail: Katarzyna.Blaszczak@poznan.so.gov.pl

Sąd Okręgowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
piętro III, budynek A
pok. 3142

Zadania koordynatora

  • działania na rzecz rozwoju mediacji,
  • zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy sędziami i mediatorami oraz stałymi mediatorami,
  • współpraca przy organizowaniu spotkań informacyjnych.

Koordynator do spraw mediacji wykonuje powyższe zadania również w sądach rejonowych na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Rejestr zmian dla: Koordynator ds. mediacji