Konta bankowe

Sąd Okręgowy w Poznaniu

ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań

NIP 778-11-28-938
REGON 000323855

Konta Sądu Okręgowego:

UWAGA !   Konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków) znajduje się pod kontami Wydziałów.

Konto dochodów budżetowych­

wpisy, opłaty, koszty, grzywna

I Wydział Cywilny

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

84 1010 0055 1303 0030 3300 0001

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 84 1010 0055 1303 0030 3300 0001

II Wydział Cywilny – Odwoławczy

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

57 1010 0055 1303 0030 3300 0002

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 57 1010 0055 1303 0030 3300 0002

III Wydział Karny

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

30 1010 0055 1303 0030 3300 0003

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 30 1010 0055 1303 0030 3300 0003

IV Wydział Karny – Odwoławczy

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

03 1010 0055 1303 0030 3300 0004

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 03 1010 0055 1303 0030 3300 0004

V Wydział Penitencjarny

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

73 1010 0055 1303 0030 3300 0005

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 73 1010 0055 1303 0030 3300 0005

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

19 1010 0055 1303 0030 3300 0007

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 19 1010 0055 1303 0030 3300 0007

VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

89 1010 0055 1303 0030 3300 0008

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 89 1010 0055 1303 0030 3300 0008

IX Wydział Gospodarczy

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

62 1010 0055 1303 0030 3300 0009

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 62 1010 0055 1303 0030 3300 0009

X Wydział Gospodarczy – Odwoławczy

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

35 1010 0055 1303 0030 3300 0010

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 35 1010 0055 1303 0030 3300 0010

XII Wydział Cywilny

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

78 1010 0055 1303 0030 3300 0012

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 78 1010 0055 1303 0030 3300 0012

XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

51 1010 0055 1303 0030 3300 0013

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 51 1010 0055 1303 0030 3300 0013

XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

24 1010 0055 1303 0030 3300 0014

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 24 1010 0055 1303 0030 3300 0014

XV Wydział Cywilny – Odwoławczy

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

94 1010 0055 1303 0030 3300 0015

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 94 1010 0055 1303 0030 3300 0015

XVI Wydział Karny

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

67 1010 0055 1303 0030 3300 0016

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 67 1010 0055 1303 0030 3300 0016

XVII Wydział Karny – Odwoławczy

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

40 1010 0055 1303 0030 3300 0017

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 40 1010 0055 1303 0030 3300 0017

XVIII Wydział Cywilny

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

13 1010 0055 1303 0030 3300 0018

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 13 1010 0055 1303 0030 3300 0018

Inne wpłaty dot. Sądu Okręgowego w Poznaniu

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań
46 1010 1469 0081 7822 3100 0000

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 46 1010 1469 0081 7822 3100 0000

konto sum na zlecenie

zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 83 1010 1469 0081 7813 9800 0000

konto sum depozytowych ­w PLN

poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje,
wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów

obowiązujący numer konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego
68 1130 1017 0021 1000 2390 0004

SWIFT: GOSKPLPW
IBAN: PL 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004

konto sum depozytowych ­w walucie EURO

poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje,
wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów

obowiązujący numer konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego
25 1130 1017 0021 1000 2390 0002

SWIFT: GOSKPLPW
IBAN: PL 25 1130 1017 0021 1000 2390 0002

konto sum depozytowych ­w walucie USD

poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje,
wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów

obowiązujący numer konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego
41 1130 1017 0021 1000 2390 0005

SWIFT: GOSKPLPW
IBAN: PL 41 1130 1017 0021 1000 2390 0005

konto sum depozytowych ­w walucie CHF

poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje,
wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów

obowiązujący numer konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego
52 1130 1017 0021 1000 2390 0001

SWIFT: GOSKPLPW
IBAN: PL 52 1130 1017 0021 1000 2390 0001

konto sum depozytowych ­w walucie GBP

poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje,
wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów

obowiązujący numer konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego
95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

SWIFT: GOSKPLPW

IBAN: PL 95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

Od 1 stycznia 2015 roku nie ma możliwości wpłat sum depozytowych w kasie Sądu.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2006-12-12
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d