Karty wstępu na rozprawę

2017-01-17

Sąd Okręgowy w Poznaniu informuje, że ze względów organizacyjno – technicznych ponownie  zarządzono  wydanie dla publiczności oraz przedstawicieli mediów KART WSTĘPU na rozprawy w sprawie przeciwko Adamowi Z. sygn. akt III K 247/16 wyznaczone w dniach:

- 17 lutego, 21 marca, 11 kwietnia, 9 maja , 7 czerwca, 13 września, 11 października, 9 listopada oraz 13 grudnia 2017 roku o godz. 9:00, sala rozpraw nr 100 w budynku Sądu przy Al. Marcinkowskiego 32 (ewentualne zmiany terminu lub godziny rozpraw będą zamieszczanena bieżąco na stronie Sądu Okręgowego).

Dla publiczności przeznaczono 109 KART WSTĘPU na każde posiedzenie – po karty należy zgłaszać się osobiście, nie ma możliwości dokonywania telefonicznych lub mailowych rezerwacji.

Osoby, które mają być w sprawie przesłuchane w charakterze świadka, mogą uczestniczyć w rozprawie w charakterze publiczności dopiero po ich przesłuchaniu, co nie dotyczy osób pokrzywdzonych.

KARTY WSTĘPU  na rozprawy będą wydawane w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się w głównym budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 2.

Na rozprawę w dniu 17 lutego 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 10 lutego 2017 r. do 16 lutego 2017 r. z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach urzędowania BOI tj: poniedziałek  7.45 - 17.45, wtorek – piątek  7.45 – 15.15 – zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Na rozprawę w dniu 21 marca 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 14 marca 2017 r. do 20 marca 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 11 kwietnia 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 4 kwietnia 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 9 maja 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 28 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 7 czerwca 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 31 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 13 września 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 6 września 2017 r. do 12 września 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 11 października 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 4 października 2017 r. do 10 października 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 9 listopada 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 2 listopada 2017 r. do 8 listopada 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 13 grudnia 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 6 grudnia 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. na zasadach j.w.

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY KARTY WSTĘPU DLA PUBLICZNOŚCI PROSZONE SĄ O PRZYBYCIE NAJPÓŹNIEJ 30 MIN. PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM ROZPRAWY.

Dla przedstawicieli mediów KARTY WSTĘPU będą wydawane jednorazowo na dwa terminy - na pisemny wniosek, w którym należy wskazać nazwę reprezentowanej gazety/portalu/stacji radiowej lub telewizyjnej oraz podać ilość osób reprezentujących. Wnioski należy wysyłać mailowo na adres: rzecznik@poznan.so.gov.pl

NIE MA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEGO WNIOSKU NA WSZYSTKIE TERMINY ROZPRAW.

KARTY WSTĘPU na rozprawy w dniach:

17 lutego 2017r. i  21 marca 2017r.  - wnioski należy wysyłać od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r.;
KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 8 lutego 2017 r. do 16 lutego 2017 r. w Biurze Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego ul. St. Hejmowskiego 2, pokój 3145, w godzinach od 7:30 do 15:15.

11 kwietnia 2017r. i 9 maja 2017r. - wnioski należy wysyłać od dnia 23 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.
KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 1 do 10 kwietnia 2017 r. j.w.

7 czerwca 2017r. i 13 września 2017r. - wnioski należy wysyłać od dnia 18 maja 2017 r. do dnia 26 maja 2017 r.
KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 29 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r. j.w.

11 października 2017r. i 9 listopada 2017r. - wnioski należy wysyłać od dnia 21 do 29  września 2017 r.
KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 2 do 10 października 2017 r. j.w.

13 grudnia 2017r. - wnioski należy wysyłać od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017r.
KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 4 do 12 grudnia 2017 r. j.w.

Karty będą wydawane zgodnie z kolejnością wpływu wniosku.

Wszelkie zapytania proszę kierować do Biura Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego  w Poznaniu tel. 61 62 83 011, rzecznik@poznan.so.gov.pl

Poznań, dnia 13 stycznia 2017 r.

Rejestr zmian dla: Karty wstępu na rozprawę