Inne

Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl

Rzecznik Interesu Publicznego
http://www.rzecznikip.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
http://polskawue.gov.pl

Departament CORS i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości
http://www.cors.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
http://strona.udskior.gov.pl

Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
http://www.ies.krakow.pl/

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl