I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału

SSO Katarzyna Gawecka

Zastępca Przewodniczącej Wydziału

SSO Izabela Korpik

Przyjęcia stron:

Przewodniczący Wydziału lub wyznaczony Zastępca pełni dyżur w każdy poniedziałek od 10.00 do 13.00
oraz od 14.30 do 15.30 w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych lub wymagających niezwłocznej interwencji Interesanci będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30, o ile pozwolą na to inne wcześniej zaplanowane czynności.

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Małgorzata Strugała

Dane kontaktowe:
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
piętro II, część A budynku
pok. 2161
tel. 61 62 83 311
fax 61 62 83 334
e-mail: wydzial1@poznan.so.gov.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Biuro Obsługi Interesanta

Czytelnia Akt

Opłata o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia wynosi 15,00 zł

Właściwość

Wydział obsługuje interesantów według nastepuiących właściwości:

Do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do J z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Wolsztynie i Wrześni oraz spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Konto dochodów budżetowych­

wpisy, opłaty, koszty, grzywna

NBP O/O Poznań

84 1010 0055 1303 0030 3300 0001

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 84 1010 0055 1303 0030 3300 0001

Sekcja Egzekucji i Wykonawstwa Orzeczeń Sądowych

Kierownik Sekcji Egzekucji
SSO Katarzyna Gawecka

Kierownik Sekretariatu Sekcji
Elżbieta Ziętek

Dane kontaktowe:
ul.Stanisława Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
piętro II, część A budynku
pok. 2180
tel. 61 62 83 321
tel. 61 62 83 338 - koszty
fax 61 62 83 337

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Rejestr dzienników i czasopism

Dane kontaktowe:
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61 - 736 Poznań
piętro II, część A budynku
pok. 2181

tel. 61 62 83 321- rejestr dzienników i czasopism
tel. 61 62 83 320 - koszty
fax 61 62 83 337

Wniosek należy kierować na adres:

Sąd Okręgowy w Poznaniu
I Wydział Cywilny
Rejestr Dzienników i Czasopism
ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań

Wniosek powinien zawierać:

 • tytuł dziennika lub czasopisma,
 • siedzibę i dokładny adres redakcji,
 • dane osobowe redaktora naczelnego:
  • a) imię i nazwisko
  • b) datę i miejsce urodzenia
  • c) PESEL
  • d) adres zamieszkania
 • 4. nazwę i siedzibę wydawcy – dokładny adres (osoby fizycznej lub osoby prawnej, jeśli wydawcą jest spółka cywilna należy wymienić wszystkich wspólników),
 • 5. częstotliwość ukazywania się czasopisma

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 • dotyczące wydawcy – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • dotyczace redaktora naczelnego – oświadczenie według wzoru.

Dokumenty należy złożyć w odpisach poświadczonych notarialnie lub przez radcę prawnego, ewentualnie adwokata (jeśli występuje jako pełnomocnik wnioskodawcy), można też złożyć kserokopie i w sekretariacie sądu (pokój 2181) okazać oryginały.

Redaktor naczelny może złożyć podpis pod oświadczeniem u notariusza lub w sekretariacie sądu (pokój 2181) po okazaniu dokumentu tożsamości.

Wniosek o rejestrację (a później o ujawnienie ewentualnych zmian w rejestrze) podlega opłacie w kwocie 40 zł w znakach opłaty sądowej (kasa Sądu Okręgowego – parter, pokój 0106).

Wniosek podpisuje wydawca – w przypadku osoby prawnej osoba upoważniona do reprezentacji.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-07-21
Publikacja w dniu:
2017-07-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2006-12-04
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d