Edukacja prawna

Koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

SSO Hanna Flisikowska

ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
tel. 61 62 83 760
e-mail: edukacja@poznan.so.gov.pl

 

Informacje na temat edukacji prawnej można znaleźć na stronie Ministerstaw Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/