5. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zamierza wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o delegowanie sędziego do orzekania w pionie gospodarczym

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zamierza wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o delegowanie sędziego do orzekania w pionie gospodarczym w sprawach rozpoznawanych w I instancji na okres sześciu miesięcy na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 j.t. z późn. zm.).
Zgłoszenia należy składać do dnia 11 września 2017 roku, zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu
nr 303/2017 Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z 21 kwietnia 2017 roku.

Rejestr zmian dla: 5. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zamierza wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o delegowanie sędziego do orzekania w pionie gospodarczym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Siwiński
Dokument z dnia:
2017-09-04
Publikacja w dniu:
2017-09-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Siwiński
Dokument z dnia:
2017-09-04
Publikacja w dniu:
2017-09-04
Opis zmiany:
Utworzenie