SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

A A A  

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem


Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc

Jestęś osobą pokrzywdzoną? www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 


Opłata sądowa przez internet

 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 408 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016, poz. 390 ze zm.).

 

W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-płatności dostępny pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

 


KOMUNIKAT
 

Sąd Okręgowy w Poznaniu informuje, że ze względów organizacyjno – technicznych ponownie  zarządzono  wydanie dla publiczności oraz przedstawicieli mediów KART WSTĘPU na rozprawy w sprawie przeciwko Adamowi Z. 
sygn. akt III K 247/16 wyznaczone w dniach:

- 17 lutego, 21 marca, 11 kwietnia, 9 maja , 7 czerwca, 13 września, 11 października, 9 listopada oraz 13 grudnia 2017 roku o godz. 9:00, sala rozpraw nr 100 w budynku Sądu na Al. Marcinkowskiego 32 (ewentualne zmiany terminu lub godziny rozpraw będą zamieszczane na bieżąco na stronie Sądu Okręgowego).
 

Dla publiczności przeznaczono 109 KART WSTĘPU na każde posiedzenie – po karty należy zgłaszać się osobiście,
nie ma możliwości dokonywania telefonicznych lub mailowych rezerwacji.

Osoby, które mają być w sprawie przesłuchane w charakterze świadka, mogą uczestniczyć w rozprawie w charakterze publiczności dopiero po ich przesłuchaniu, co nie dotyczy osób pokrzywdzonych.
 

KARTY WSTĘPU  na rozprawy będą wydawane w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się w głównym budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu na ul.  St. Hejmowskiego 2.

Na rozprawę w dniu 17 lutego 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 10 lutego 2017 r. do 16 lutego 2017 r. z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach urzędowania BOI tj: poniedziałek  7.45 - 17.45, wtorek – piątek  7.45 – 15.15 – zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Na rozprawę w dniu 21 marca 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 14 marca 2017 r. do 20 marca 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 11 kwietnia 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 4 kwietnia 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 9 maja 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 28 kwietnia 2017 r. do 8 maja 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 7 czerwca 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 31 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 13 września 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 6 września 2017 r. do 12 września 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 11 października 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 4 października 2017 r. do 10 października 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 9 listopada 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 2 listopada 2017 r. do 8 listopada 2017 r. na zasadach j.w.

Na rozprawę w dniu 13 grudnia 2017r. – karty wstępu wydawane będą od dnia 6 grudnia 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. na zasadach j.w.
 

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY KARTY WSTĘPU DLA PUBLICZNOŚCI PROSZONE SĄ O PRZYBYCIE NAJPÓŹNIEJ 30 MIN. PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM ROZPRAWY.
 

Dla przedstawicieli mediów KARTY WSTĘPU będą wydawane jednorazowo na dwa terminy - na pisemny wniosek, w którym należy wskazać nazwę reprezentowanej gazety/portalu/stacji radiowej lub telewizyjnej oraz podać ilość osób reprezentujących. Wnioski należy wysyłać mailowo na adres: rzecznik@poznan.so.gov.pl

NIE MA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEGO WNIOSKU NA WSZYSTKIE TERMINY ROZPRAW.
 

KARTY WSTĘPU na rozprawy w dniach:

17 lutego 2017r. i  21 marca 2017r.  - wnioski należy wysyłać od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017r.; KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 8 lutego 2017 r. do 16 lutego 2017 r. w Biurze Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego ul. St.  Hejmowskiego 2, pokój 3145, w godzinach od 7:30 do 15:15.

11 kwietnia 2017r. i 9 maja 2017r. - wnioski należy wysyłać od dnia 23 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 1 do 10 kwietnia 2017 r.. j.w.

7 czerwca 2017r. i 13 września 2017r. - wnioski należy wysyłać od dnia 18 maja 2017 r. do dnia 26 maja 2017 r. KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 29 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r. j.w.

11 października 2017r. i 9 listopada 2017r. - wnioski należy wysyłać od dnia 21 do 29  września 2017 r. KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 2 do 10 października 2017 r. j.w.

13 grudnia 2017r. - wnioski należy wysyłać od dnia 23 listopada 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017r. KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 4 do 12 grudnia 2017 r. j.w.

 

Karty będą wydawane zgodnie z kolejnością wpływu wniosku.

Wszelkie zapytania proszę kierować do Biura Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu tel. 61 62 83 011, rzecznik@poznan.so.gov.pl
 

Poznań, dnia 13 stycznia 2017 r.


 

Informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Poznaniu
nie jest dostępny system teleinformatyczny obsługujący postępowania sądowe.  
W związku z tym, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy  – Kodeks cywilny,
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1311), 
składanie pism procesowych  w formie elektronicznej jest niemożliwe.
Nadto uprzejmie informujemy, iż Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP
nie stanowi systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi postępowań sądowych.